973 39 10 89 | fundacioviladot@gmail.com

Thumb

 

Viladot ja havia publicat una biografia de Cristòfol l’any 1964, i havia participat en el llibre Cristòfol vist per cinc escriptors, de 1960. Visitava habitualment l’escultor al seu taller de Lleida i, conjuntament, decidiren realitzar aquesta edició que recull nou poemes de l’escriptor i nou obres de l’artista. S’inicia el llibre amb una frase de Joan Brossa: “La vida és ràpida i els poemes deuen ésser abastables amb una sola mirada”. Es succeeixen tot seguit un poema que il·lustra amb una obra de la sèrie Planimetries reproduïda fotogràficament. Els poemes estan numerats substituint les unitats per lletres (“i”), i els versos son “IA-URTS”: àter monia, el temps, l’estrall, dom celidom, xut mut-mut, ireal israel, en trajecte, l’aconsellava i món, món, món.

Clou el llibre una frase de Joan Fuster, i una biografia dels dos autors.

Més obres