973 39 10 89 | fundacioviladot@gmail.com

Serveis educatius


L’oferta didàctica de la Fundació Viladot desenvolupa programes de visites guiades i/o acompanyades de tallers, adreçats a diverses categories de visitants i centres educatius, amb la finalitat de donar a conèixer la capacitat experimental de la poesia a través de l’ obra de Guillem Viladot. L'escriptor i creador agramuntí va ser un dels referents internacionals de la poesia visual catalana i internacional, i els edificis de LO PARDAL permeten comprendre les diverses categories de les fases evolutives de l'obra poètico-visual de Viladot:

DE LES PARAULES A LES LLETRES
DE LES LLETRES A LES IMATGES AMB LLETRES
DE LES IMATGES AMB LLETRES ALS OBJECTES TRIDIMENSIONALS
DELS OBJECTES TRIDIMENSIONALS A L’ ABSTRACCIÓ ESCULTÒRICA.

La visita permet aproximar-se a la figura de Guillem Viladot, però també als métodes de poesia experimental, tot jugant amb les lletres i els espais blancs, i el que suposa la descontextualització dels objectes per obrir un món nou d’ usos poètics.

La característica de Guillem Viladot de fer servir objectes del seu entorn, vincula el món rural mitificat d’ Agramunt i fa comprendre millor Agramunt.

OBJECTIUS

· Comprendre la Poesia Experimental com una variant de l’Art del segle XX.
· Apropar la Poesia Visual als infants i joves des d'una actitud oberta i reflexiva, al mateix temps que participativa.
· Conèixer el pensament i l’obra de Guillem Viladot.
· Comprendre el mètode surrealista de descontextualitzar els objectes, que suposa una descoberta pels alumnes de gran possibilitat creativa.

CONTINGUTS:

· La Poesia Visual treballada a través de la bidimensionalitat i la tridimensionalitat en l'obra de Guillem Viladot.
· La Poesia Visual en l'actualitat.
· Relació entre els elements que conformen l'obra escultòrica i el seu entorn.

ADREÇAT A:

Educació infantil
Educació primària
Educació secundària obligatòria i batxillerat
Universitats i educació per a adults

HORARI:
Dimarts i divendres de 10 a 13h.
Concertació prèvia a través del tel. 606405513
serveiseducatius@lopardal.com

PREU ACTIVITAT:
Visita guiada (25 alumnes): 38€.
Visita guiada + taller (25 alumnes): 50 €.
Observacions:
Es requereix 1 o 2 mestres o professors acompanyants per grup que es responsabilitzin en tot moment del grup al qual acompanyen.