973 39 10 89 | fundacioviladot@gmail.com

La fundació

La Fundació Privada Guillem Viladot va ser creada el 4 de desembre de 2001 i figura registrada al protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1647. Els seus objectius són donar a conèixer i difondre les obres literàries en prosa i poesia de Guillem Viladot, ja es trobin publicades o que siguin publicades al futur. L’exposició de l’ obra artística de Guillem Viladot als edificis de “Lo Pardal”, el seu manteniment, ús, i conservació. L’organització d’estudis, seminaris, cursos, conferències, col·loquis, publicacions, exposicions i qualsevol altra activitat relativa a l’ obra de Guillem Viladot i també d’ altres manifestacions artístiques.
La Fundació es regeix per un patronat composat per:

Jordi Viladot. President
Sílvia Fernández.  Vicepresidenta
Stel.la Viladot. Secretària

Vocals:
Joan Talarn, en representació de la Diputació de Lleida
José Luís Martín Ruiz,  en representació del Consell Comarcal de l’Urgell
Albert Turull, director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Ramon Bernaus
Josep Bertran
Amanda Cardona
Carme Comas
María Teresa Freixes
Joan Puig
Ma. del Carme Vidal


Pau Minguet, Director.

Descarrega't els documents de transpèrencia: