973 39 10 89 | fundacioviladot@gmail.com

Thumb

 

Llibre realitzat en col·laboració amb Lluís Trepat, que realitzà 22 xilografies originals. Relligat i enquadernat amb tapes dures, incloïa un aiguafort addicional en alguns exemplars.

La idea del llibre és el qüestionament de la relació entre les imatges i les paraules que les defineixen.

La vista i la dita inicial relaciona harmònicament imatge i text. Veig un arbre, i dic que és un arbre, veig una gallina i dic que és una gallina, veig un riu i dic que és un riu, veig una muntanya i dic que és una muntanya, veig un auto i dic que és un auto, veig un espill i dic que és un espill, veig un cargol i dic que es un cargol, veig una mar i dic que és una mar, veig una cadira i dic que és una cadira, veig un molí i dic que és un molí, veig un home i dic que és un home.

Fins aquí aquesta descripció és comprensible. Comença després la desvinculació de les icones, a la part de la busca i de la troba: busco un arbre i trobo l’arrel, busco la gallina i trobo l’ou, busco un riu i trobo la font, busco una muntanya i trobo la plana, busco un auto i trobo la carretera, busco un espill i trobo la imatge, busco un cargol i trobo la pluja, busco una mar i trobo l’horitzó, busco una cadira i trobo les natges, busco un molí i trobo el vent, busco un home i trobo la història.

Més obres