973 39 10 89 | fundacioviladot@gmail.com

Thumb

 

Llibre relligat en format de butxaca que inclou vint poemes dedicats al “jocs Floras”, i que s’introdueixen amb una frase d’André Breton, extreta del llibre Les pas perdus: “No em posaré a justificar la disposició tipogràfica per a aquells que demanen comptes de les seves fantasies als poetes”,

L’obra utilitza com a fons dels poemes textos o índexs relatius a publicacions sobre els Jocs Florals, amb anagrames, seccions, versos de Bonaventura Carles Aribau, o relacions dels Mestres en Gai Saber, que Viladot transgredeix amb lletres i números, i signes al·lusius.

Més obres