973 39 10 89 | fundacioviladot@gmail.com

Thumb

 

Llibre relligat de quaranta planes realitzat com un poema litarari, on només hi participa l’escriptura. La disposició en els fulls de la dreta orienten el llibre en una direcció, i els de l’esquerra en una altra, capgirant la visualització del volum. És un llibre que espot llegir en els dos sentits de la direcció.

La lectura de la dreta segueix l’evolució de la vida de l’home des de l’any u fins als cinquanta, i l’esquerra del Llim al Zero, i entre mig la llum.

Es tracta d’una obra de referència autobiogràfica en fer cinquanta anys.

Més obres