Lo new pub

lo Pardal / Agramunt

del 7 d'octubre de 2023
al 13 de gener de 2024

Fulletó 

Per segon any consecutiu presentem els projectes realitzats dels artistes seleccionats a la segona residència de creació Lo Niu 2023. Tres propostes que s'apropen a l'obra de Guillem Viladot des de llenguatges, disciplines i maneres d'afrontar el fet artístic arriscades, poc ortodoxes i compromeses amb el present contemporani.
Lo new pub és una instal lació col·lectiva, un espai de poesia, so i visualitat experimental que empelta els treballs dels següents artistes:

David Ricart Andreu presenta Pare music, fill ballador, un bar, un espai costumista, relacional i de conversa on s'hi disposa una constel·lació d'objectes parlants originats a partir del patrimoni immaterial agramunti prenent com a punt de partida El refranyer de Joan Viladot, pare del poeta de Riella.

Simon Contra, amb Melomanies creuades, realitza un diàleg atzarós entre la seva discografia i la col·lecció oculta de música de Guillem Viladot. Jocs de paraules i de sons ressonen en l'espai gràcies a una playlist interactiva i una DJ Controller portant-nos des de Jacques Brel a Renaldo & Clara, de Penderecki a Miley Cyrus.

David Urazán F. a Poiesis virtuals explora les obres de la sèrie la -Urt de Guillem- un dels primers treballs de poesia experimental que l'autor va realitzar l'any 1960 - creant imatges amb intel·ligència artificial. El moviment i l'atzar confeccionen un ball de formes, colors i, a vegades, idiomes impossibles de desxifrar.